Dermed får han svar på om dommen han er presentert for, er den originale.

Ifølge statsadvokat Lasse Qvigstad skal Treholts advokat Harald Stabell få tilgang til lydbåndopptakene så snart det er mulig, skriver Aftenposten.

Stabell er fornøyd med endelig å få opptakene, etter å ha etterspurt dem i ni måneder.

Det har de siste dagene vært mye oppmerksomhet rundt hvorvidt dommen mot Treholt var underskrevet eller ikke. Førstelagmann Nils Erik Lie i Borgarting lagmannsrett skrev i en pressemelding lille julaften at dommen er korrekt underskrevet.

Stabell presiserer at det ikke er noe hovedpoeng om dommen er underskrevet eller ikke, så lenge Treholt neppe vil kreve saken gjenopptatt på grunn av denne tekniske detaljen.

– Det som betyr noe er at jeg vet at jeg sitter med den originale dommen og at jeg får tilgang til lydbåndopptakene. Bare på denne måten har jeg mulighet til å kontrollere når rettinger av dommen er foretatt og eventuelt hvem som har gjort det, og hvorfor, sier Stabell til Aftenposten.

Arne Treholt ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen, men ble benådet i 1992. Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig.