Etter at EOS-utvalget tirsdag konkluderte med at Arne Treholt, ekskona Kari Storækre og deres felles sønn ble ulovlig overvåket av Politiets overvåkingstjeneste mellom 1982 og 1984, krever Treholt erstatning, skriver Dagbladet.

— Når vår sønn og min ekskone blir utsatt for ulovligheter og kriminalitet satt i system av Politiets overvåkingstjeneste, bør de få en økonomisk kompensasjon for det de var utsatt for, sier Treholt.

Kari Storækre ville ikke kommentere EOS-utvalgets konklusjon, men har tidligere sagt til avisen at hun vurderer å kreve kompensasjon for hva hun og sønnen har blitt utsatt for.

Treholts advokat Harald Stabell mener mulighetene for erstatning er gode, men Bjarte Askeland, professor i erstatningsrett ved Universitetet i Bergen, er ikke like optimistisk. Han mener forholdet er foreldet.

Arne Treholt selv har ennå ikke bestemt seg for om han personlig kommer til å kreve erstatning etter kontrollutvalgets avgjørelse, men skal drøfte dette med sin advokat

— Det er klart at dette er forhold som vil veie veldig tungt. Når selv kontrollutvalget går ut og sier at det har foregått en betydelig krenkelse av privatlivets fred, er det i høyeste grad relevant i vurderingen av et eventuelt søksmål, sier Treholt til NTB.

treholt-overvaaking.JPG