Arne Treholts advokat, Harald Stabell, mener at dommernes underskrifter mangler og at gjenopptakelseskommisjonen må vurdere om hele dommen derfor er ugyldig.

– Det blir fortsatt forsøkt skapt et inntrykk av at dommen i straffesaken mot Arne Treholt ikke er underskrevet på riktig måte, og at originaleksemplaret av dommen har vært på avveie. Ingen av delene er korrekte, sier Lie.

Treholt ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen, men ble benådet i 1992. Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig.