Arne Treholt stiller seg undrende til at Politiets sikkerhetstjeneste nå offentliggjør bilder fra spionsaken.Oslo.

Bildene ble lagt fram under rettssaken, men har siden ikke vært offentlig tilgjengelige. Nå er de å finne både på PSTs hjemmeside og på Facebook .

– Dette er gammelt oppkok som ble brukt bevisst mot meg av Politiets overvåkingstjeneste (det nåværende Politiets sikkerhetstjeneste, red.anm.) som et ledd i en forhåndsdømming, sier Treholt til TV 2 .

Bilder fra rettssaken

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker besluttet 15. desember 2008 å avslå Arne Treholts begjæring om gjenopptakelse av spionsaken mot ham fra 1985.

– Med denne avgjørelsen ansees saken å være ferdig i rettssystemet og det settes dermed foreløpig sluttstrek i Treholt-saken. I lys av dette er det besluttet å offentliggjøre en del av bildebevisene fra saken, melder Politiets sikkerhetstjeneste.

Blant det som nå blir offentlig er fotografier tatt under etterforskningen, bilder av sentrale personer i saken, reportasjebilder samt andre bilder i saken.

Ønsker åpenhet

– Her er det ingen nye opplysninger. Alle bildene er gitt til pressen og publisert i januar og mars 1984, sier Treholt.

Han vil ha mer åpenhet i saken, og etterlyser en mer konsekvent holdning fra PST.

– I snart 25 år har jeg bedt om at hele dommen offentliggjøres, fordi det eneste hemmelige i denne dommen er at den ikke inneholder noen hemmeligheter, sier Treholt.

PST kommer ikke til å offentliggjøre mer av det omfattende materialet som stammer fra Treholt-saken, ifølge kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Embetsmannen og politikeren Arne Treholt ble i 1984 arrestert, mistenkt for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Han ble senere dømt til 20 års fengsel. I 1992 ble han benådet av regjeringen Brundtland.

Treholt har innrømmet grov uforstand i tjenesten, men aldri i skyld i spionasje.