18. juni ble Katrin Wiegmann (30) ordinert som sogneprest i Alstahaug og Tjøtta. Helgen etter inngikk hun formelt homofilt partnerskap, skriver Avisa Nordland.

– Personlig er jeg glad for at Katrin Wiegmann er innsatt som sogneprest, sier daværende prost Olav Rune Ertzeid, som sto for ansettelsen av Wiegmann.

Homofile prester har tidligere kun vært innsatt i Oslo og Hamar bispedømmer, i strid med Kirkemøtets vedtak. Så sent som høsten 2004 og vinteren 2005 sa bispedømmerådet to ganger nei til å ansette lesbiske Hilde Raastad som vikarprest i Lofoten prosti med begrunnelsen at Raastad levde i homofilt partnerskap.

Samme prest var den første offentlig homofile som ble ordinert i Den norske kirke. Dette skjedde i 1995 da biskop Rosemarie Köhn ordinerte Raastad til prest i Vinger kirke i Kongsvinger.