Nå har Petroleumstilsynet, Helsetilsynet og Statens forurensingstilsyns direktører skrevet brev til Statoil for å fortelle at de mener selskapet opptrer «rotete», skriver Stavanger Aftenblad.

I desember ble det avtalt et møte mellom tilsynsdirektørene og toppsjefen for virksomhet på sokkelen, Terje Overvik, hos Statoil. Men Statoil avlyste toppmøtet to ganger. Petroleumstilsynets direktør Magne Ognedal skriver: «Myndighetene opplever ovennevnte som rotete og lurer på hva som kan ligge bak.»

– Vi vet ikke noe om bakgrunnen for disse avlysningene, og har heller ikke spurt om det. For alt vi vet kan grunnene være gode, men det vet vi altså ingenting om, sier han til Stavanger Aftenblad.

De tre tilsynene mener møtet er svært viktig, særlig i lys av granskningen etter Snorre-utblåsningen.

Statoil opplyser at møtene har blitt avlyst på grunn av sykdom. Overvik understreker at selskapet tar HMS-arbeidet på alvor, og beklager også at selskapet oppleves som rotete.