Aktor Edward Dahl har ført opp to nye vitner, mens Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Tore H. Pettersen, har ført opp ett nytt vitne, melder P4.

Ingen av de to vil si noe om vitnenes bakgrunn eller deres kjennskap til de to tiltalte.

Totalt er det ført opp 49 vitner når ankesaken kommer opp for Agder lagmannsrett i januar. Det er fire færre enn da barnedrapssaken gikk for Kristiansand byrett i vår.

Etterforskes

Baneheia-saken er fortsatt under etterforskning. Trafikken til og fra Viggo Kristiansens mobiltelefon i timene rundt drapstidspunktet sto sentralt da saken gikk for byretten, uten helt sikre konklusjoner.

Etterforskningen av mobilbevisene går mot slutten, og resultatene kan muligens ventes neste uke.

Et hårstrå som ble funnet på en grein like over det stedet der Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble funnet, ble aldri identifisert. DNA-prøver fastslo at hårstrået verken stammet fra Kristiansen eller Andersen, eller noen av letemannskapene. Den fornyede etterforskningen av dette sporet pågår fortsatt.

Aktor Edward Dahl har hele tiden presisert at vitnelisten ikke er endelig, og at nye vitner kan føyes til avhengig av utfallet av etterforskningen rundt mobilbeviset og hårstrået.

Anket skyld og straff

Ankesaken går for Agder lagmannsrett og settes i tinghuset i Arendal mandag 7. januar. Tiden fram til og med 15. februar er satt av til saken, som er flyttet på grunn av ombyggingsarbeider i tinghuset i Kristiansand.

I byretten i Kristiansand ble Viggo Kristiansen dømt til 21 års fengsel og ti års sikring for overlagt drap på begge jentene. Jan Helge Andersen ble dømt til 17 års fengsel for forsettlig drap på den ene av jentene. Andersen fikk ikke sikring.

Samme dag som dommen ble avsagt, anket Viggo Kristiansen dommen. Han nekter fortsatt enhver befatning med drapene. Andersen har ikke anket skyldspørsmålet, men på straffeutmålingen som han mener er for streng. Det samme har riksadvokaten gjort, men da fordi de mener straffeutmålingen er for mild.