De nye sykdommene er muskel— og skjelettsykdommer i kne, skuldre, arm og håndledd, psykiske lidelser i form av posttraumatisk stresslidelse og skader på foster.

— Vi har også vurdert en rekke andre sykdommer, men det vitenskapelige grunnlaget for å inkludere dem, er ikke godt nok nå, sier Helge Kjuus som har vært leder av utvalget.

Arbeidstakerorganisasjoner for typiske kvinneyrker har vært svært kritisk til dagens ordning, som de mener er kvinnediskriminerende fordi det er lettere å få erstatning i industrisektoren enn for helsearbeidere.