I løpet av bare sju timer onsdag ble de tre nye overdoseofrene funnet. Alle varnorske menn og de var i aldersgruppen 32-41 år, skriver Aftenposten Aften. Alle tre vil bli obdusert, men politiet føler seg sikre på at de tre har mistet livetetter en for stor dose heroin.

Så sent som i forrige uke ble også tre menn funnet døde på en dag i Oslo.

Til tross for at 1998 ble et rekordår for antall overdoser, var det bare tre slikedødsfall i juli i fjor. I årets første halvår var det en klar nedgang i antalloverdoser på 23 prosent.

NTB