Politiet regner dette som et stort beslag sett i forhold til tidligere beslag i Sunnmøre politidistrikt.

Tre liter GHB gir om lag 500 brukerdoser. Politiet ønsker ikke å gi noen opplysninger om omstendighetene rundt beslaget.

Stoffet er nå sendt til Kripos i Oslo for analyse.