I går skrev Bergens Tidende at halvparten av femteklassingene ikke kan svømme. Nå forlanger Norges Svømmeforbund (NSF), Norges Livredningsselskap (NLS) og Norges idrettshøgskoles (NIH) en definisjon av «svømmedyktighet» for tiåringer.

Bør kunne tre ting

NSF, NLS og NIH mener at enhver 10-åring må kunne gjøre tre ting:

  • Svømme 100 meter på magen
  • Hvile i flytestilling i tre minutter på både mage og rygg
  • Svømme 100 meter på ryggen.

Disse ferdighetene vil aktørene ha inn i læreplanforskriften for grunnskolen. I dag er det rektor på hver skole som definerer svømmeferdigheten.

— I 2003 gjorde vi en undersøkelse som viste at halvparten av norske tiåringer ikke kunne svømme 200 meter, sier Per Rune Eknes, president i Norges Svømmeforbund.

Kjersti Toppe, Senterpartiets gruppeleder i Bergen bystyre, støtter forslaget.

— En nærmere definisjon av svømmedyktighet har jeg mer tro på enn å sette en minste norm for hvor mange svømmetimer barna skal ha. Det er uinteressant, for noen trenger få timer og andre trenger mange, så det syns jeg høres veldig klokt ut, sier

Mange drukner

I forhold til befolkningstall drukner det i Norge dobbelt så mange som i USA, 2,5 ganger så mange som i Sverige og 4 ganger så mange som i Storbritannia og Nederland, viser tall fra NLS. I fjor var det 104 drukningsulykker i Norge. Hittil i år har 43 personer druknet.

De fleste drukningsulykker skjer ute - ved bading, fall over bord og kantring med båt. Nesten alle drukninger skjer nærmere enn 15 meter fra mulig redning. 2/3 av dem som drukner regnes dessuten som gode svømmere. Hovedårsaken til at svømmedyktige drukner er ifølge NLF manglende evne til å svømme i kaldt vann.

— Organisert svømmeopplæring skjer stort sett inne. Men den må også ut i sjøen og innsjøene for å forebygge ulykker, mener Melbye.

Dyr definisjon

Formelt er det Utdanningsdirektoratet som presenterer forslaget om en fast definisjon av svømmedyktighet for Kunnskapsdepartementet. Dersom departementet er positiv til forslaget, kan det bety en kostbar endring i læreplanen.

— Jeg ville tro at definisjonen vil være i strid med kompetansemål. Det finnes ulik grad av svømmedyktighet på samme årstrinn, fra elever som bare flyter til dem som svømmer som fisk, sier Frode Midtgård i Utdanningsdirektoratet.

— Det er jo heller ikke gratis å innføre en slik definisjon. Skal alle tiåringer kunne svømme 200 meter, er det et kraftig signal til skolene om å legge opp til det, sier han.

Synspunkt? Diskutér saken her.