Etter et par dager av sultestreiken, som ble igangsatt fredag for 14 dager siden, ble en av de sultestreikende sterkt oppfordret av streikeledelsen til å avbryte aksjonen. Hvis ikke kunne det stå om livet.

— Han er kommet tilbake et par ganger for å gjenoppta sultestreiken, men har nå heldigvis trukket seg. Senere har to andre avbrutt aksjonen av helsemessige årsaker, sier talskvinne Anousheh Horiats (32).

Nye møter

Horiats har vært i Norge i seks år og er ikke blant dem som risikerer å bli tvangsutsendt fra Norge. Hun har siden aksjonen ble igangsatt vært de sultestreikendes bindeledd til det politiske miljø i Norge.

— Vi har hatt møte med representanter for Arbeiderpartiet og SV i dag, og har fortsatt håp om at vedtaket om tvangsutsendelse skal bli omgjort, sier Horiats til NTB fredag formiddag.

Møtene ble holdt bare en dag etter at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) fastslo at det beste nå vil være at afghanerne raskest mulig transporteres ut av landet. Også i møte med UDI-ledelsen fikk representanter for aksjonistene beskjed om at beslutningen står fast.

RV-støtte

På den improviserte resepsjonen foran de fem teltene der afghanerne sultestreiker, ligger brev til myndighetspersoner og støtteerklæringer, blant annet fra Rød Valgallianse og politiske ungdomsorganisasjoner.

Etter at SVs stortingsgruppe onsdag aksepterte at regjeringen sender de sultestreikende tilbake til hjemlandet, om nødvendig med tvang, har regjeringen bred politisk støtte for beslutningen.

På formiddagen fredag var lege på sin daglige runde for å kontrollere afghanernes helsetilstand. Ifølge Horiats er ingen av dem i akutt behov for sykehusinnleggelse.

Sultestreiken startet med 23 deltakere og har siden blitt trappet opp. Fredag deltok 99 unge menn i alderen 17 til 35 år, og i løpet av dagen var det ventet at ytterligere 10-15 ville slutte seg til.

Også i Trondheim, Haugesund og i Nord-Norge er det igangsatt sultestreik blant afghanske asylsøkere som har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge.