I om lag ni timer satt juryen sammen og diskuterte skyldspørsmålet for de seks tiltalte i Munch-saken, før de ved 19-tiden hadde sine svar klare.

For tre av de tilalte svarte juryen nei på skyldspørsmålet, melder NTB.

Thomas Nataas, som var tiltalt for grovt heleri etter at maleriene «Skrik» og «Madonna» ble oppbevart i bussen hans, er blant de tre frikjente.

Endring fra tingretten

Det samme er mannen som overleverte bilen som ble brukt under ranet. I tingretten ble han dømt, fordi dommerne mente han burde forstått hva bilen skulle brukes til. Juryen i Borgarting lagmannsrett er ikke enig i det.

Tredjemann som ble frikjent, en 40-åring, ble av politiet regnet som en medhjelper i Munch-saken. Påtalemyndigheten har imidlertid droppet Munch-tiltalen mot ham. Han var fortsatt tiltalt for forsøk på å sprenge en minibank på Bjørkelangen, men ble frikjent for dette.

Fagdommerne har godtatt juryens kjennelse.

For Stian Skjold, Bjørn Hoen og Petter Tharaldsen svarte juryen ja på skyldspørsmålet.

Skjold var tiltalt for å ha vært en av de to ranerne som tok seg inn i Munch-museet. Politiet mener den andre raneren var en nå avdød mann. Han skal ha røpet sin rolle i ranet overfor en politimann som opererte med skjult identitet.

Skjold ble frifunnet for deltakelse i ranet i tingretten. Dommerne mente blant annet at 31-åringen stammet så kraftig at det var lite sannsynlig at noen ville ta sjansen på å bruke ham som deltaker i et ran.

Også på dette punktet var altså juryen uenig med dommerne i tingretten.

— Organisator

Bjørn Hoen sto tiltalt som organisator bak det spektakulære kunstranet. Han tilhører miljøet rundt David Toska, og Hoens forsvarer Morten Furuholmen har under behandlingen i lagmannsretten gjentatte ganger krevd at politiet oppgir hvem som leverte Munch-maleriene tilbake. Advokaten mener dette kunne ha opplyst hvem som sto bak ranet.

Ifølge flere medier skal det ha vært David Toskas advokat Øystein Storrvik som formidlet tilbakeleveringen av bildene. Toska har aldri vært siktet etter Munch-ranet, men navnet hans har stadig kommet opp under etterforskningen og behandlingen av saken både i tingretten og i lagmannsretten.

Tredjemann som er funnet skyldig, Petter Tharaldsen, var tiltalt for å ha kjørt ranernes fluktbil. Han ble en uke etter Munch-ranet tatt på fersk gjerning etter ranet av en verditransport på Aker Brygge.

TIL RETTE: Edvard Munchs «Skrik» og «Madonna» ble stjålet i 2004, men ble levert tilbake etter to år.
Munch-museet/ Richard Jeffries