Ifølge Aftenposten er Tone Fløtten (45), statsråd Anniken Huitfeldts ekskollega fra Fafo, nå favoritt til stillingen som nytt barneombud. Etter det avisen erfarer, skal de tre til intervju hos settestatsråd Knut Storberget til uken.

Storberget har overtatt ansvaret for sluttprosessen rund ansettelsen, og til slutt utnevnelsen i statsråd som trolig skjer fredag 27. juni.

Torsdag kveld ble det kjent at Tone Fløtten var søker og at statsråd Anniken Huitfeldt er inhabil. Huitfeldt har permisjon fra FAFO, og Fløtten er statsrådens overordnede i relasjon til Huitfeldts ansettelsesforhold i Fafo. Ingen vil ifølge Aftenposten svare på hvorfor Fløtten ble kjørt fram som kandidat, seks uker etter søknadsfristen. Selv sier hun at hun er helt bekvem med sitt bekjentskap med statsråd Anniken Huitfeldt.

— Jeg har vært kollega med Anniken Huitfeldt, men kjenner henne knapt utover det. Jeg er ikke redd for beskyldninger om bekjentskapsansettelse hvis jeg skulle bli utnevnt. Jeg søkte stillingen som barneombud fordi dette er en svært spennende stilling og fordi jeg har kompetanse som jeg mener er bra og relevant for et barneombud, sier Fløtten.