I fjor ble det utbetalt totalt 3 milliarder kroner i kontantstøtte, skriver Rikstrygdeverket i en pressemelding. Kontantstøtte gis for barn mellom ett og tre år som ikke har heltidsplass i en barnehage med statlig driftstilskudd.

Vest-Agder og Oppland er de fylkene der høyest andel av foreldrene får kontantstøtte for barna, henholdsvis 89,2 og 88,3 prosent i desember 2000. Disse fylkene lå på topp også for ett år siden, da med Oppland øverst.

Ordningen benyttes minst i Oslo, der bare 49,5 prosent bruker den. Også i Finnmark benytter relativt få seg av kontantstøtten — 56,8 prosent.

For barn som har deltidsplass i barnehage gis det redusert kontantstøtte. Av dem som mottok kontantstøtte ved utgangen av 2000 fikk 10 prosent av ettåringene og 23,7 prosent av toåringene redusert kontantstøtte.NTB