Det er tall fra Statistisk sentralbyrå som viser denne utviklingen.

I løpet av 2004 gikk 60 kilometer strandsone fra å være uberørt til å bli en del av et byggeprosjekt. Om lag 7 prosent av alle bygninger i Norge ligger nå nærmere kystlinja enn 100 meter.

Det er norske kommuner som har tilført SSB tallmaterialet som ligger til grunn for undersøkelsen.

Utbyggingen i strandsonen skjer til tross for at plan— og bygningsloven har et generelt forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs kysten, den såkalte strandsonen. Nybygging og andre tiltak kan bare gjennomføres etter at utbygger har søkt og fått dispensasjon fra loven.

Snart ikke noe igjen

SVs miljøpolitiske talsmann, Hallgeir Langeland, er opprørt over tallene som ble lagt fram fredag.

— Selve byggeprosessen vil alltid skje i etterkant av dispensasjonene. Dermed kommer vi til fortsatt å se stor utbygging i de nærmeste år. Denne trenden må snus før det er for sent. Vi har snart ikke strandsone igjen, sier Langeland.

Han sier SV vil kreve at dispensasjonspraksis i kommunene skal strammes inn. Håndhevingen av bygge og deleforbudet i strandsonen må styrkes og kommuner må gis juridisk bistand for å hindre at mer av strandsonen blir bebygget, sier Langeland.

Mulig forklaring

I kommentarene til tallene sier SSB at det er usikkert hvorfor så stor andel av søknadene innvilges. En forklaring er at praksis er blitt mer og mer liberal.

Like sannsynlig kan det være at det i forhåndskonferanser skjer en reell utsiling av søknader som ikke har noen sjanse for å bli innvilget.

Dermed kan det tenkes at de søknader som registreres, er de som faktisk har en mulighet for å bli innvilget, skriver SSB.