Men kravene er strenge: Søkerne må ha bidratt til å avklare sin egen identitet og ha bidratt eller forsøkt å skaffe seg reisedokumenter.

— I tillegg må de samarbeide om retur. Dette vil derfor ikke berøre de såkalte MUF-erne, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap), med henvisning til de 197 kurdiske irakerne som UDI ønsket å gi opphold.

Norges tøffeste Den omstridte MUF-saken har foreløpig kulminert i den svært kritiske rapporten til Graver-utvalget, fulgt av nytiltrådt UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsens avgang og politianmeldelse av forgjengeren Trygve Nordby.

Statsråd Hanssen roste fungerende direktør Ida Børresen da han innledet på UDIs vårkonferanse tirsdag.

— Hun er Norges tøffeste dame! Hun stilte seg til rådighet tvert da hun ble spurt om å gå rett inn i denne jobben, påpeker Hanssen.

Selv om statsråden er fornøyd, vil han ikke forskuttere at Børresen blir UDIs nye, faste sjef. Børresen vet heller ikke om hun vil ha jobben.

-Det er en meget krevende lederjobb, ikke minst på grunn av den store medieoppmerksomheten. Det gjør jobben veldig spesiell og jeg må tenke meg godt om før jeg eventuelt søker. Høsten går før det blir en avklaring, sier Børresen til NTB.

Lettere for barn Hanssen kan ikke i dag gi eksempler på hvilke grupper av asylsøkere en endret utlendingsforskrift vil omfatte.

— Men Etiopia er eksempel på land der samarbeidet om retur tidligere har vært så vanskelig at det ville være aktuelt å gi opphold, sier Hanssen.

Barn som kommer alene eller sammen med familie skal også få sine saker behandlet mer liberalt enn tilfellet er i dag. En ny forskrift kommer før årsskiftet.