I noen fjellområder er villreinjakta allerede slutt, mens den i flere av de største områdene for villreinjakt varer ut september. Det er også noe forskjellige jaktstarttider for elg og hjort. Rypejakta har startet eller starter over store deler av landet i disse dager, og det rapporteres om svært variable forhold.

Rypejaktstart

— I Midt-Norge er det dårlige forhold for rypejakt, mens det lenger sør i landet er bedre, opplyser seniorforsker Kjetil Berganger ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) til NTB.

Han sier at lite smågnagere i fjellet i Midt-Norge har gått ut over rypebestanden. Rovdyr har forsynt seg av ryper i stedet for mus. I tillegg var det en kald vår med lite insekt, som er mat for rypa. Det har gått ut over størrelsen på kullene.

Villrein

Villreinjegerne startet i siste halvdel av august, og det har i det meste av perioden vært sørlige vinder, som har gjort det vanskelig for jegere som jakter i nordlige fjellpartier.

Reinen trekker mot vinden. For det største villreinområdet her i landet, Hardangervidda, har det ført til at reinen har samlet seg mye i Vinje og Tinn kommuner.

— Men det er fortsatt håp for jegere lenger nord, bare vinden snur. Da vil det tradisjonelle trekket mellom sommer- og vinterbeite starte på Hardangervidda, sier lederen av Oppsynssentralen på Skinnarbu, Lars Inge Enerstvedt i Statens Naturoppsyn, til NTB.

5.000 villrein

OPS-sentralen på Skinnarbu på Hardangervidda dekker til sammen sju villreinområder i Sør-Norge, der det er gitt fellingstillatelse for 5.000 rein. Blant annet gjelder det Norefjell, Blefjell og Setesdal-området. På Hardangervidda kan det alene skytes 2.500 villrein.

— Så langt er inntrykket at avskytingen er normal, og at det totalt sett vil bli et forventet resultat av årets jakt i disse områdene, sier Enerstvedt.

Han forteller at dyrene er i godt hold, med et uvanlig tykt spekklag. Det tyder på at beitesesongen har vært god, og at villreinen har nytt godt av det som har rammet rypa negativt:

Mangelen på insekt. Den har fått beite i fred uten å bli plaget av insekt.

Stolte rypejegere. MMS-foto