Lunde ønsker ikke å ha juleferie mellom prosedyrene og juryens avgjørelse av skyldspørsmålet. Derfor har lagmannen tidligere sagt at bevisførselen må være ferdig innen 4. desember for at skyldspørsmålet skal bli avgjort før jul.

I dag åpnet Lunde med å si at tidsplanen trolig ikke holder og at prosedyrene må starte onsdag 3. januar. Ifølge Lunde vil den endelige dommen foreligge i februar.

Dermed blir det nok en gang travelt for David Toska, som etter planen skal møte i Oslo tingrett 5. februar, tiltalt for ranet av Postens brevsenter i Oslo høsten 2003.

Toska nekter for at han har noe med dette ranet å gjøre. Det samme gjør Erling Havnå, som ble dømt for Oslo-ranet sammen med Nokas-ranet i Stavanger tingrett i fjor. Havnå har anket denne dommen, og Gulating lagmannsrett må ta stilling til om han deltok i dette ranet et halvt år før Nokas-ranet. Havnå har innrømmet at han deltok i ranet i Stavanger.