– Jeg har tidligere henvendt meg til Justisdepartementet angående dette spørsmålet, siden det byr på betydelige problemer å reise som kvinne når passbildet fremstiller en mann, skriver mannen, som omtaler seg selv som «transeperson».

Vedkommende mann – eller «transeperson» – opplyser i brevet at å reise som kvinne har blitt betydelig mer komplisert etter 11. september 2001 på grunn av de sikkerhetskontroller som er satt i verk på flyplassene.

Reise som kvinne

– For meg har dette etter hvert gjort det tilnærmet umulig å reise med fly som kvinne. Jeg henvender meg derfor med en anmodning om at disse reglene blir liberalisert slik at det for transepersoner blir adgang til å ha to pass, heter det i brevet.

– I tillegg hadde det naturligvis vært helt strålende om også kjønnsmarkeringen (M/K) kunne varieres på de to passutgaver, men det er sikkert å be om for mye. I første omgang ville adgang til å få utstedt to pass være et stort skritt fremover og løse en rekke problemer for meg selv og mange andre, skriver mannen..

– Rettferdighetshensyn

I brevet blir det påpekt at Justisdepartementet i noen tilfeller gir personer adgang til å inneha mer enn ett pass, for eksempel ved reiser til konfliktområder, der stempler som dokumenterer innreise ett sted, umuliggjør innreise andre steder.

– Så prinsippet om bare ett pass avvikes i praksis i spesielle tilfeller. Jeg mener at ut fra rettferdighetshensyn og kravet om likestilling bør det også kunne vises fleksibilitet i tilfeller som mitt, heter det i brevet.

Ny problemstilling

Rådgiver Stian Sigurdsen hos Likestillings— og diskrimineringsombudet opplyser til NTB at brevskriveren har fått et foreløpig svar, med beskjed om at det kan ta litt tid å ta standpunkt til saken.

– Dette er en helt ny problemstilling for ombudet. Først må det avklares om transkjønnede og transseksuelle er en gruppe som kommer inn under ombudets arbeidsområde. En annen problemstilling – hvis gruppen faller inn under arbeidsområdet – er om det er forskjellsbehandling at disse personene ikke får to pass, sier Sigurdsen.

Det påståtte behovet for to pass vil også bli vurdert opp mot sikkerhetshensyn. Her vil Likestillings- og diskrimineringsombudet be om en uttalelse fra Justisdepartementet.