— Vi beklager at Braathens har sett seg tvunget til å selge en stor aksjepost til SAS for å kunne overleve som flyselskap, sier administrerende direktør Olav Grimsbo i TF i en kommentar.

Han synes oppkjøpet gir grunn til bekymring:

— Braathens har i Norge vært en nødvendig forsikring mot at SAS har fått råde markedet alene. Med dagens oppkjøp vil SAS i realiteten få monopol på persontransporten i luften i Norge. Erfaring viser at slike monopoler bidrar til sterk økning av prisene, sier Grimsbo.

TF frykter også at dagens oppkjøp vil medføre en svekkelse av rutetilbudet, særlig på flyplasser hvor Braathens og SAS har hatt parallelle ruter, men også på flyplasser hvor SAS ikke har funnet grunn til å konkurrere med Braathens om passasjerene.

NTB