Utlendingsdirektoratet (UDI) betaler over 600 kroner per asylsøker til transittmottakene for at de skal utføre en helseundersøkelse av asylsøkerne.

Dette blir ikke alltid gjort, og UDI nekter å betale for helseundersøkelser gjort ved vanlige mottak. Dermed må mottakskommunen betale for helseundersøkelsen, melder NRK.

–Mottakskommuner blir snytt, sier kommunelege Kjetil Karlsen i Narvik, og kaller praksisen for å stjele.

Statens helsetilsyn har lenge påpekt at praksisen er svært uheldig. De frykter at den vil ramme den enkelte asylsøker når vertskommunen ikke har penger til å betale for helseundersøkelse utført ved asylmottaket.

Rådgiver i Statens helsetilsyn, Marit Christie, er bekymret.

–Det har til og med vært asylsøkere som har hatt tuberkulose som ikke har blitt diagnostisert før det har gått veldig lang tid, sier hun.

Allerede 10. august i fjor la Statens Helsetilsyn fram nye retningslinjer for å hindre at slike problemer oppstår mellom transittmottak og asylmottak i kommunene. Retningslinjene ligger fremdeles til behandling i Sosial— og helsedepartementet.

NTB