Det er første gang ombudet har vurdert en klage fra en transseksuell person. Klageren er en transseksuell krimforfatter, som føler seg diskriminert fordi han/hun ikke får utstedt to pass – et med sin mannlige og et med sin kvinnelige identitet. Flere ganger skal vedkommende ha fått problemer når han/hun har krysset grensa som kvinne, mens passet viser bilde av en mann.

– Transkjønnede er vernet av likestillingsloven, men politiets håndheving av passlovgivningen er ikke i strid med loven, konkluderer likestillings— og diskrimineringsombud Beate Gangås til VG.

– Dette er tannløst og antikvarisk fra ombudet. Dagens praksis en legitimeringsdiskriminering, mener sexologen Esben Esther Pirelli Benestad, som lenge har engasjert seg i denne saken.