I forklaringen til Sosialdepartementets budsjettforslag står det følgende:

"I dag dekker trygden spesialsko som følger:

  • Korrigerende fottøy for barn
  • Fottøy for diabetikere, revmatikere o.l
  • Fottøy for ortosebruk
  • Fottøy for fotsenger som tilsier større sko enn vanlig

Det foreslås at sistnevnte gruppe avvikles som stønad fra folketrygden. Dette er behov som kan dekkes ved bruk av større sko, og ikke krever spesialsko. Mindreutgiftene anslås til vel 17 mill. kroner i 2003.