Mattilsynet anmeldte bedriften etter å ha oppdaget alvorlige uregelmessigheter med papirene som fulgte et lakseparti som skulle til Kina.

Flere tonn laks ble stanset på grunn av rot med helseattesten som skulle dokumentere at fisken var fri for listeria-bakterien.

— Vi ba om en forklaring på hvorfor det fulgte med et analysesvar som gjaldt et annet parti fisk. Da vi ikke fikk en redegjørelse fra bedriften, gikk vi til politianmeldelse, sier seksjonssjef Christoffer Nielsen i Mattilsynet.

Anmeldelsen for dokumentfalsk skyldtes at tilsynet mente bedriften forsøkte å skaffe seg eksportattest på falsk grunnlag.

Nå har imidlertid Marine Harvest redegjort for glippen, og Mattilsynet aksepterer forklaringen.

— Dette har ikke vært en bevisst handling. De har forklart at rutinene sviktet, og har jobbet hardt med å rette på det. Derfor har vi trukket anmeldelsen og bedt om at saken ikke blir etterforsket, sier Nielsen.

Kvalitetsansvarlig Øyvind Oaland i Marine Harvest Norway sier saken er en ren misforståelse.

— Det er snakk om en ren forbytting på grunn av rutinesvikt. Vi trodde saken var oppklart da vi plutselig fikk vite at vi var anmeldt.

Laksepartiet ble sendt til Frankrike i stedet, og inneholdt ikke spor etter listeria.