Det viser en undersøkelse gjennomført av Forsvarets sanitet.

Rundt 800 kvinner har svart på spørsmål i miljøundersøkelsen som er gjengitt i Forsvarets forum. Flere kvinner forteller i artikkelen om mobbing og trakassering.

På marinefartøyer svarer åtte av ti kvinner under 30 år at de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, skriver Aftenposten.

«Jenta mi»

– Det finnes fortsatt menn i Forsvaret med foreldet kvinnesyn, noe som bare er tragisk. Jeg opplever at menn bruker billig hersketeknikk som å si «jenta mi». Men jeg har lært å la det prelle av meg, sier løytnant Celine Wergeland som er leder i nettverk for kvinnelig befal i Bergen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sier det er fullstendig uakseptabelt at kvinner opplever at de blir mobbet i Forsvaret. Hun understreker at én episode er én for mye.

– Dette er et tema jeg er veldig opptatt av, og som vi har stort trykk på. Vi har sterkt fokus på holdninger, etikk og ledelse i Forsvaret, og har utarbeidet en handlingsplan med en rekke tiltak som er i ferd med å bli satt i verk. Mobbing, utestenging og trakassering skal ikke forekomme, sier forsvarsministeren til Aftenposten.

Verdier

I april legger oberst Britt Brestrup fram sin rapport for Strøm-Erichsen. Brestrup er leder for «Utvalget for økt kvinneandel i Forsvaret».

– Dette er spesielt uakseptabelt hos oss, siden vi har mennesker som sendes til utlandet og skal forholde seg til ulike kulturer og tankesett. Da må de ha verdier med seg som ikke etterlater tvil om hvordan vi forholder oss til dette problemet, sier Brestrup til avisen.