45-åringen som i Sør-Gudbrandstal tingrett sto tiltalt for en rekke voldtekter, seksuelle overgrep og misbruk av mindreårige gutter helt ned i 11-årsalderen er dømt til ni års forvaring med en minstetid på seks år, melder Aftenposten.no.

— Min klient er ikke blitt hørt på noe, så det ligger an til en anke fra denne siden, sier mannens forsvarer Svein-Harald Foss til Aftenposten.

Saken startet da rådmannen i en kommune i Midt-Norge sommeren 2009 anmeldte overgrep mot en gutt under 16 år på vegne av barnevernet.

Det gikk et halvår før gutten ble kalt inn til dommeravhør, og ytterligere fem måneder før den nå 45 år gamle trailersjåføren ble avhørt.

Kripos overtok etterforskningen i april 2012, og 18. september ble mannen pågrepet og siktet.

Samtidig ransaket politiet mannens bopel og en fritidseiendom i Gudbrandsdalen hvor de gjorde beslag i flere datamaskiner hvor sentrale bevis i saken var forsøkt slettet.