— Vi har akkurat fått vite at tankbilen er tett og at ingen lekkasjer er oppstått. Brannvesenet vil likevel sperre av området til alt er avklart, opplyser politiet i Telemark.

Ulykken ble meldt inn klokka 19.24. Sjåføren kom seg uskadd ut av traileren.

Politiet sperret veien ved Edland/Haukeligrend og var ved 19.45-tiden i ferd med å merke for omdirigering på østsiden av ulykkesstedet. Brannvesenet har beordret en sikkerhetssone på 300 meter fra tankbilen.

Etter kontroll av ulykkesstedet ble det klokka 19.47 fastslått at tankene med gass var hele.

Salpetersyredamp er svært giftig for mennesker og kan føre til omfattende etseskader både innvendig og på huden.