På motorsykkel kolliderte Eiksund med en motgående bil. Ulykken gjorde Eiksund 100 prosent invalid, og han sitter nå i rullestol.

If Skadeforsikring har ikke vært uenig i at 29-åringen skal ha erstatning, men det er størrelsen på beløpet som det har vært rettstvist om. I første omgang tilbød selskapet 3,6 millioner kroner, men dette takket Eiksund nei til og krevde nærmere 20 millioner kroner da erstatningssaken startet. I rettssalen mente forsikringsselskapet at 5 millioner kroner var passende, mens Søre Sunnmøre tingrett altså kom fram til en erstatning i overkant av 10 millioner kroner.

If Skadeforsikring har ikke vurdert om dommen skal ankes eller ikke. Informasjonssjef Jack Frostad sier til NTB at If så langt har utbetalt mellom 5 og 6 millioner kroner etter denne personskaden. At Søre Sunnmøre tingrett kom til at erstatningsbeløpet skal være 10 millioner kroner, har etter Ifs vurdering først og fremst sammenheng med de nye opplysninger om fremtidige inntektsmuligheter. De ble først ble kjent under rettsbehandlingen av saken, sier Frostad. (NTB)