Ordningen kan få tilbakevirkende kraft til 1994, da EØS-avtalen trådte i kraft, skriver Adresseavisen.

— Dessverre er det ofte slik at de som blir dømt ikke er blant de mest betalingsdyktige. Til nå har ofrene vært prisgitt betalingsviljen til de som har påført dem skade. Det kan det bli en slutt på nå, sier advokat Tom Sørum.

Han tok med seg saken til Efta-domstolen i Luxembourg i april på vegne av en kvinne som var tilkjent 400.000 kroner i oppreisning etter at en ruset sjåfør tok livet av familien hennes i en bilulykke i Østfold i 2002.

Sjåføren hadde ikke penger til å gjøre opp for seg, og kvinnen søkte om å få pengene fra staten. Staten nektet.

Professor dr. justis Hans Petter Graver ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo tror myndighetene må endre loven som følge av Efta-domstolens avgjørelse.

— Staten kommer til å ta Efta-avgjørelsen til etterretning og endre norsk lov, sier Graver til VG.

Han sier at EØS-direktivene har vært klokkeklare og kategoriske på dette spørsmålet, og ser ingen politiske grunner til å motarbeide saken.

Men Ketil Bøe Moen hos Regjeringsadvokaten sier at dommen ikke er som ønsket.

Staten, ved Justisdepartementet, kan ikke anke dommen inn for Efta-systemet igjen. Saken vil bli behandlet videre av Oslo tingrett etter sommeren. Moen vil ikke forskuttere hva det endelige utfallet kan bli.