Ulykken skjedde i 1999, da mannen kolliderte med en annen motorsyklist som kom over i feil kjørefelt. Han pådro seg store skader i armer og bein, og ble senere 100 prosent arbeidsufør, skriver VG Nett.

Vesta har allerede utbetalt 2,2 millioner kroner til mannen. Det sentrale spørsmålet i rettssaken var hvor stort inntektstap mannen, som var håndverker, har lidt som følge av ulykken. Vesta mente han ikke hadde krav på mer enn forskuddet han allerede har fått, men selskapet ble ikke hørt av retten.

De må betale sørlendingen 7 millioner kroner i erstatning, i tillegg til det beløpet de allerede har betalt. De må også dekke 52-åringens saksomkostninger.

Vestas prosessfullmektig, advokat Ronald Eriksen Brevik, sier til VG Nett at han nå skal gå gjennom dommen med selskapet og at det ikke er avgjort om saken vil bli anket.