Det ble avgjort på et møte i Landbruksdepartementet tirsdag kveld. Landbruksmyndighetene vurderer fortløpende å innføre et generelt forbud mot import av klovdyr og klovdyrprodukter fra hele EU— og EØS-området.

Norske myndigheter har kontinuerlig kontakt med myndighetene i Sverige og Danmark og EUs veterinærkomité. Om ytterligere tiltak skal settes i verk, avgjøres blant annet av tilbakemeldingene fra Sverige, Danmark og EU.

Fra midnatt Tiltakene mot Frankrike settes i verk fra midnatt natt til onsdag. Tiltakene er de samme som er innført mot Storbritannia og Nord-Irland.

Det innføres forbud mot å innføre levende klovdyr, samt ferskt kjøtt, kjøttprodukter, melk, melkeprodukter og andre produkter av klovdyr fra Frankrike.

— Det innføres forbud mot at personer som ankommer til Norge fra Frankrike tar kontakt med norsk husdyrbruk. Dette innebærer blant annet at det, uten spesiell tillatelse fra Statens dyrehelsetilsyn eller distriktsveterinæren, ikke er tillatt å oppsøke husdyrrom med klovdyr etter en slik reise, opplyser ekspedisjonssjef Gudbrand Bakken i Landbruksdepartementet til NTB.

Ikke husdyrkontakt Myndighetene anbefaler at alle reisende utviser varsomhet så lenge munn- og klovsykeepidemien pågår. Det innebærer å følge anvisninger fra lokale myndigheter, ikke å oppsøke husdyrhold og også å avstå fra kontakt med husdyrhold i Norge etter hjemkomst.

Dersom privatpersoner har med seg ferskt kjøtt, kjøttprodukter og melkeprodukter til Norge fra Frankrike, ber myndighetene om at disse leveres tollmyndighetene ved flyplass, grensestasjon eller ankomsthavn.

Møtene i Landbruksdepartementet fortsetter utover kvelden og natten.

NTB

Les også: - Har kontrollkapasitet ved grensene foreløpig Krisemøte etter fransk utbrudd av munn- og klovsyke Ny sykdomspanikk i Europa