Toskas forsvarer, advokat Øystein Storrvik, opplyser til NTB at hans klient har vært i nye politiavhør, og at han nekter ethvert kjennskap til dette ranet. Toska har lenge vært siktet for ranet av Postens brevsenter. Men i motsetning til Erling Havnå var han under NOKAS-saken i Stavanger tingrett ikke tiltalt for dette ranet.

Tiltalebeslutningen fra Statsadvokatene i Oslo tyder på at opplysninger fra NOKAS-saken – og dommen i saken – kan ha vært avgjørende for den nye tiltalen mot Toska.

Oppdragsgiver

På grunnlag av opplysninger fra ransdømte Erling Havnå er Toska i NOKAS-dommen utpekt som «oppdragsgiver» ved planleggingen av ranet av Postens brevsenter.

Erling Havnå ble i Stavanger tingrett dømt til 17 års fengsel for begge ranene. Havnå nektet straffskyld for ranet av Postens brevsenter. Men han opplyste i retten at han hadde hatt samme «oppdragsgiver» da han sommeren 2003 leide en leilighet i Oslo, og da han utførte diverse tjenester for Toska under planleggingen av NOKAS-ranet. Havnå innrømmet også at leiligheten i Oslo skulle være dekkleilighet for «noe», som han ikke ville si hva var.

I NOKAS-dommen kommenterer tingretten Erling Havnås forklaringer, og legger til grunn at «det er David Toska som initiativtaker og ubestridt leder av NOKAS-ranet, som er den ikke navngitte person Havnå betegner som »oppdragsgiver"."

Uklar rolle

I den nye tiltalebeslutningen mot David Toska er han tildelt en noe uklar rolle. Det står ikke uttrykkelig at han var med på selve ranet. I stedet heter det at han, sammen med blant andre Erling Havnå, deltok i «og/eller organiserte» en detaljert planlegging av ran av Postens brevsenter.

– Han var blant annet med på rekognosering av fluktrute og han sørget for at Havnå leide en dekkleilighet i tilknytning til denne. I tillegg fremskaffet han diverse utstyr til bruk under ranet, herunder en slegge som det var tenkt at Havnå skulle knuse en rute med inne på brevsenteret, og en bag Havnå skulle ha med seg, heter det i tiltalen.

DNA-spor fra Havnå ble funnet både på en slegge og en bag som ranerne etterlot på ransstedet.

Forvaring

I tiltalebeslutningen er det tatt forbehold om at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om forvaring av Toska, og erstatning til Posten Norge og ansatte i selskapet.

Den nye straffesaken mot David Toska skal føres for Oslo tingrett. Den er ennå ikke berammet. Øystein Storrvik opplyser til NTB at han har varslet tingretten og statsadvokaten om at han ikke kan være forsvarer for Toska i en ny straffesak før ankesaken i Gulating lagmannsrett starter den 4. september

Ridvan Halimi, som i NOKAS-saken ble dømt til 16 års forvaring, har også vært siktet for ranet av Postens brevsenter. Han er ikke tiltalt sammen med David Toska for dette ranet.

SCANPIX