KJETIL OLSEN

Dommer Helge Bjørnestad er svært interessert i hvem andre enn Toska selv som var med på NOKAS-ranet — og hvor mange personer som var på ulike steder til ulike tidspunkter ransdagen.

Men Toska er alt annet enn enkel å be. I formiddag fikk 30-åringen for eksempel spørsmål om medtiltalte og huseier Dan Pettersen bodde i dekkboligen i Stavanger sentrum før ranet i april i fjor.

Toska svarte som mange ganger før:

— Jeg ønsker ikke å besvare det spørsmålet.

Deretter gjorde Toska følgende klart:

— Jeg ønsker ikke å gå i dybden på de medtiltaltes forklaringer. Det blir mange slike spørsmål fremover, tenker jeg.

— Ja, det har jo vært mange allerede, kom det kontant fra Bjørnestad.

Johnny Thendrup og Erling Havnå er de eneste David Toska hittil har knyttet til NOKAS-ranet fra vitneboksen. Men Thendrup og Havnå har allerede tilstått, henholdsvis roller som raner og som sjåfør av en fluktbil.

Toska forteller imidlertid ikke noe nytt i forhold til hva Thendrup og Havnå har forklart tidligere. Havnå skal for eksempel ha dratt til IKEA etter ranet.

Da Toska fikk spørsmål om hvem som foreslo IKEA, svarte han - som vanlig:

— Jeg ønsker ikke å forklare meg om det.

Toska nekter også å svare på om han kom alene hjem til rekkehuset i Sandnes om formiddagen ransdagen.