Det sa David Toska da han torsdag ble spurt ut av Ridvan Halimis forsvarer Trygve Staff. Halimis DNA er blant annet funnet i en jakke om bord på «Gamle Henningsvær».

Utstyr og Toskas forhold til det sto sentralt i Staffs utspørring. Det kom blant annet fram at Toska skaffet til veie langt mer utstyr til NOKAS-ranet enn det som faktisk ble brukt.

— Jeg bestilte i øst og vest. Plutselig følte jeg behov for noe annet, sa han.

Toska sa at alt utstyr ble samlet sammen etter ranet og kjørt bort.

— Det ble tatt med veldig mye rart, sa han.

Våpen, utstyr og klær politiet mener ble brukt under ranet er funnet i Drammens-området. Flere av de tiltalte knyttes til NOKAS-ranet gjennom disse funnene ved DNA-treff.

Ridvan Halimi erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, og hevder han var i Oslo ransdagen. Han har erkjent å ha skaffet to biler som ble brukt under ranet, og Toska bekreftet i retten torsdag at Halimi stjal flere av ransbilene.