Sikkerhetsavdelingen på Dikemark huser flere pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha begått alvorlige forbrytelser.

Sjansen er stor for at Anders Behring Breivik blir plassert der etter rettssaken i vår.

— Bør brukes som modell

I dag ble det kjent at den rettsmedisinske kommisjon ikke har noen bemerkninger til de sakkyndiges rapport om Breivik. Det betyr at konklusjonen om at Breivik er strafferettslig utilregnelig, blir stående.

Europarådets torturkomité besøkte Dikemark i mai. Rapporten, som ble offentliggjort denne uken, gir svært god omtale av tilbudet på sykehuset. Institusjonen bør brukes som modell for andre psykiatriske institusjoner i Norge, mener komiteen. Les hele rapporten her (PDF-fil).

«Delegasjonen ble imponert over de ansattes profesjonalitet og engasjement for å sørge for best mulig omsorg for pasientene», heter det i rapporten.

Roser behandlingsopplegget

Komiteen legger vekt på at det er svært mange ansatte per pasient på Dikemark (6-7 ansatte per pasient), og at fasilitetene er av svært høy standard.

Alle pasienter bor i romslige og godt utstyrte enkeltrom. De får bevege seg utendørs på et inngjerdet område i 30 minutter to ganger om dagen, eller, hvis sikkerheten tillater det, gå tur med ansatte i parken utenfor sykehuset. De har også tilgang til et velutstyrt treningssenter.

Rapporten roser behandlingsopplegget, som blant annet består av terapitimer i musikk, maling, språk og IT.

Komiteen er fornøyd med at pasienter som må bindes til en stol eller seng for ikke å skade seg selv, hele tiden skal overvåkes av en sykepleier som er til stede i rommet.

Muligheten for kontakt med omverdenen beskrives i rapporten som «excellent». Pasientene kan sende og motta brev, ringe gratis syv ganger i uken i femten i minutter, bruke internett, og motta besøk av venner og familie.