Norske og russiske havforskere kjenner i hvert fall ikke til at det noen gang er funnet torsk så langt mot øst som de gjorde under høstens norsk-russiske økosystemtokt i Barentshavet.

— Vi deltok med to-tre fartøyer. Russerne, som undersøkte den russiske delen av Barentshavet, deltok med ett fartøy, sier havforsker Bjarte Bogstad.

Det var det russiske forskningsfartøyet «Vilnius» som fant torsk på 79 grader, 36 minutter øst i det nordlige Karahavet.

Har fulgt etter lodden

— Dette er øst for Barentshavet og øst for den russiske øyen Novaja Semlja. Egentlig er det utenfor undersøkelsesområdet, men forskerne fulgte etter fisken, forteller Bogstad.

Han er forsker på Havforskningsinstituttet i Bergen og er leder i arbeidsgruppen for arktiske fiskeri i ICES, Det internasjonale havforskningsrådet.

Forskerne tror at at årsaken til at torsken i høst satte østlig verddensrekord er at den har fulgt etter lodden inn i området i Karahavet.

— Forskerne ble overrasket over store funn med godt moden lodde nord og øst i Barentshavet, nord for nordspissen av Novaja Semlja, sier Bogstad.

Kan bli økt loddekvote

«Vilnius» fant i oktober så mye lodde i dette området at havforskerne har revidert sine anslag for modnende bestand opp fra 1,28 til 1,47 millioner tonn.

— Dette kan føre til at anbefalt loddekvote for 2014 blir økt.

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen fastsatte i høst at kvoten for neste år skulle være 15.000 tonn lodde, i tråd med anbefalingen fra ICES.

— Etter de nye funnene, kan anbefalingen fra ICES bli økt fra 15.000 til 65.000 tonn i 2014, sier Bogstad.

Neppe fiske så langt øst

Karahavet er grunt nok til at torsken kan trives der, for det meste mindre enn 500 meter dypt, og temperaturen er også passe behagelig.

— Torsken liker seg best når temperaturen i vannet er mellom 0 og 15 varmegrader, og her er den i hvert fall over 0, sier Bogstad.

Havforskeren ser ikke bort fra at det kan bli mer torsk i Karahavet i årene fremover, men tror likevel ikke på at verken norske eller russiske fiskere vil jakta på torsk i dette området, i hvert fall ikke på mange år.

— Hvis fiskerne skal ta seg bryet med å gå over så lange havstrekk, må i tilfelle konsentrasjonene bli store. Sesongen er dessuten kort. Allerede nå er isen begynt å legge seg der for i år.

I fjor ble det satt nordlig verdensrekord for torsken. Da fant forskerne torsk helt nord til 82 grader 30 minutter nord. Men denne gangen ble det altså satt østlig verdensrekord.