• Jeg skjønner ikke at folk er så opptatt av kjøttprisen når vi opplever at torsken er dobbelt så dyr! sukker Marit Arnstad (Sp).

OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no Den tidligere olje— og energiministeren i Bondevik-regjeringen er for tiden på Stortinget som vararepresentant for Johan J. Jakobsen. Hun er overbevist om at folk flest er villig til å betale noe mer enn i dag for kjøttvarer for å være på den sikre siden når det gjelder kvalitet. For noen dager siden opplevde hun hjemme i Trøndelag å måtte punge ut med 99 kroner for et kilo fersk torsk, mens prisen på et kilo oksekjøtt var 47 kroner, forteller hun til Bergens Tidende. Det ga grunn til ettertanke, sier hun.- Skal vi opprettholde et sunt landbruk, vil det nødvendigvis koste penger. Vi kan og bør selvsagt stimulere til mer økologisk jordbruk, til mer gårds- og nisjemat, men det kan ikke erstatte "bulkproduksjonen", sier hun.Marit Arnstad tror ikke at munn- og klovsyke, kugalskap og dyrehelse i alminnelighet vil gi støtet til ny debatt om vårt forhold til EU. Derimot stiller hun spørsmålet om mat i det hele tatt er egnet som frihandelsvare. Selv svarer hun nei.Og med tanke på veterinæravtalen, som ble vedtatt i desember 1998, innebærer den en farlig nedtrapping av kontrolltiltakene, understreker hun.- Jeg skulle ønske at også den norske statsministeren, i likhet med kollegene Tony Blair og Gvran Persson, begynte å diskutere hva slags matvaresikkerhet vi trenger i lys av den dyretragedien vi nå har opplevd i flere andre land, sier Arnstad.