Det er Havforskningsinstituttet som har satt i gang det som for fiskere må fortone seg som rene ekstratrekningen i Lotto. Men hensikten er dypt seriøs: et forskningsprosjekt som skal øke kunnskapen om torskebestandens livsbetingelser og atferd.

For å kartlegge torskens vandringer er et større antall merkede torsk satt ut på ulike steder i Barentshavet. De fleste har blitt merket med et hvitt papirmerke ved ryggfinnen, mens enkelte har fått en høyteknologisk datalagringsbrikke innsydd i buken. Disse små sylinderne inneholder elektronikk som kontinuerlig registrerer og lagrer dyp, temperatur, saltholdighet og lysintensitet der fisken til enhver tid befinner seg.

Nå er forskerne i Bergen naturlig nok svært interessert i å få merkene og databrikkene tilbake, slik at de kan registrere hvor fisken endte opp og hvor den har vært underveis.

I tillegg til gratis frakt med Hurtigruten, utlover Havforskningsinstituttet derfor 500 kroner i finnerlønn for innsendte fisk med databrikker, 200 for databrikker uten fisk og t-skjorter og Flax-lodd for papirmerker. Husk å melde fra hvor og når fisken ble fanget.

SE TORSKEN: Se opp for databrikker neste gang du fileterer en torsk.
Foto: Eksportutvalget for fisk / Bengt Wilson