Nodaviruset er påvist i prøver fra torsk i oppdrett på Vestlandet. Anlegget har hatt forhøyet dødelighet, og fisken viste tegn på sykdom.

I begynnelsen av august fikk Veterinærinstituttet i Bergen prøver fra anlegget. Analysen av det innsendte materialet viste forekomst av nodavirus og karakteristiske patologiske forandringer i øye på fisken.

Infeksjon med nodavirus forårsaker en sykdom i nervesystemet.

Sykdommen kan forårsake store tap i yngelfasen og er tidligere påvist hos en rekke fiskeslag på verdensbasis. Hittil er det bare piggvar og kveite som har hatt sykdommen i Norge.

Tidligere er sykdommen påvist hos torsk i Skottland og Canada.

Anlegget der sykdommen ble påvist er nå underlagt restriksjoner samtidig som Veterinærinstituttet utreder tilfellet videre sammen med Havforskningsinstituttet.