Regjeringen kaster seg ut i en helt ny politisk øvelse gjennom sin foreløpige løsning på striden om arbeidsgivernes medfinansiering av sykelønnsordningen. Flere uker før regjeringen fremmer et lovforslag de sier de står fast på, nedsetter de et utvalg for å endre forslaget.

Det gjelder å holde tungen beint i munnen for den som skal forklare det som nå skjer.

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen opplyste i går kveld at regjeringen i statsbudsjettet, som offentliggjøres 6. oktober, vil fremme sitt opprinnelige forslag om at arbeidsgiverne skal betale 20 prosent av sykelønnen i de første seks månedene, og 10 prosent de neste og siste seks månedene.

Det fremmes som et lovforslag til Stortinget.

Samtidig nedsetter regjeringen et eget utvalg — ledet av statsminister Jens Stoltenberg - som kan foreslå «alternative løsninger». Hvis utvalget kommer opp med slike alternative løsninger, må regjeringen trekke eller endre sitt varslede lovforslag.

Hvis ikke vil lovforslaget stå fast.

Det betyr at Stortinget får presentert et lovforslag 6. oktober, men det er meningsløst å begynne å jobbe med saken i den lovgivende forsamlingen, i påvente av at utvalget statsministeren leder skal komme frem til nye løsninger - som Stortinget må forholde seg til.

Det har trolig aldri skjedd før at statsministeren skal lede et utvalg som skal vurdere om det finnes bedre løsninger enn det regjeringen selv kommer med - til og med før forslaget er fremmet.