Den kjente forfatteren og journalisten var kringkastingssjef fra 1972 til 1981. Som forfatter var han mest kjent for krimbøkene sine. I 1982 fikk han Rivertonprisen for «Thomas Pihls annen lov».

Under krigen, i årene fra 1942 til 1945, var han redaktør i Stockholm av publikasjonen Håndslag, som ble distribuert illegalt i Norge.

Redaktør

Elster var utenriksdirektør i Arbeiderbladet i 1945 til 1946. Deretter ble han redaktør i tidsskriftet Kontakt fram til 1954, før han fikk jobb som politisk medarbeider i Arbeiderbladet. I 1963 ble han programredaktør i NRK, og i en årrekke var han fast kronikør i statskanalen.

Elster hadde en bred produksjon av politisk litteratur bak seg, med hovedvekt på ideologiske, samfunnsøkonomiske og kulturpolitiske aspekter. Til sammen ga han ut 28 bøker, derav ti kriminalromaner.

Elsters antifascistiske bok «Historien om Gottlob» fra 1941 er blitt karakterisert som den beste norske kriminalromanen som noen gang er skrevet.

Forfattersønn

Torolf Elster var barnebarnet til forfatteren Kristian Elster d.e. og sønn av forfatteren Kristian Elster d.y. Han var gift med lyrikeren Magli Elster og er far til filosofen og samfunnsforskeren Jon Elster.

Torolf Elster var fra 1945 til 1964 medlem av Forfatterforeningens styre, størstedelen av tiden som nestleder.

I GRIEGHALLEN:Fra venstre Jacob Skarstein, Torolf Elster og Zinken Hopp.
Arne Nilsen