FINN BJØRN TØNDER

Frp-leder Carl I. Hagens tale til Levende Ord i Bergen tidligere i år blir en kjedelig og udramatisk søndagsskolepreken sammenliknet med de kraftsalver som hagler i en ny bok som ble presentert i Bergen i går. Boken er redigert av Dagen-redaktør Johannes Kleppa og generalsekretæren i Indremisjonsforbundet og KrF-politiker, Karl Johan Hallaråker.

«Kampen for verdisamfunnet — om samfunn, religion og politikk», heter boken, som egentlig er en artikkelsamling begått av KrF-leder Dagfinn Høybråten og en rekke såkalte svært konservative kristne. Boken er gitt ut i samarbeid mellom forlaget Sambåndet og avisen Dagen i Bergen.

— Vi innrømmer at boken inneholder mye sprengstoff og at den er radikal og utfordrende, nesten sjokkerende, sier redaktørene Johannes Kleppa og Karl Johan Hallaråker til Bergens Tidende.

— Men vi må skape debatt om islam og annet i verdisamfunnet nå. Vi må vekke folk på topplan i norsk kirke og politikk. De tar ikke på alvor at islam er en tro på en avgud, sier Kleppa til BT.

Gir Arafat det glatte lag

Redaktørene av boken virket mest fornøyd med at KrF-sjefen Dagfinn Høybråten skriver i samme bok som noen av de mest ultrakonservative vi har i kristen-Norge, og at førsteamanuensis Arne Redse ved Høgskulen i Volda gir Yasser Arafat det glatte lag i det han kaller «Arafats krig for islam». Men det spørs om ikke teologiprofessor Aksel Valen-Senstad ville hisse opp flest nøytrale - for ikke å snakke om dem som vender seg mot Mekka

Han skriver blant annet: «Islam har ikke livet i seg. For denne religionen fornekter ham, Jesus Kristus, Guds sønn fra evighet. Av den grunn trenger muslimene til evangeliet om Jesus Kristus. Bare evangeliet kan sette dem fri fra det åndelige djevelske slaveri som de lever under og til sist fører dem i undergangen. De er arme mennesker som Gud selv har lagt for vår dør. Vi vinner dem ikke ved å gå på akkord med sannheten, men bare ved at vi lar Guds ord få lyde uforfalsket for dem. Da skal Gud ved sin Ånd gjøre sin gjerning i dem. Det tror og setter vi vår lit til.» Skriver Valen-Sendstad.

I samme bok skriver Dagfinn Høybråten: «Menneskeverdet er det samme, uavhengig av rase, religion, alder, produktivitet, sivil eller sosial status.»

- Oppruste kristenfolket

Samtidig snakket Karl Johan Hallaråker i går om hvor viktig det er med religionsfrihet. Og i boken redegjør generalsekretæren i Norsk Misjon i Øst, Bjørn A. Wegge, hvor dårlig det, etter hans oppfatning, er stelt med tilsvarende frihet i muslimske land.

— Vi ønsker å ruste opp kristenfolket gjennom denne boken, sier Karl Johan Hallaråker, som på pressekonferansen i går snakket vekk spørsmål om boken egentlig heller kan oppfattes som et utspill til Fremskrittspartiets valgkamp. Selv håper Hallaråker å komme på Stortinget for Kristelig Folkeparti.

Bergens Tidende prøvde via hans statssekretær å få Dagfinn Høybråten til å kommentere boken, uten å lykkes.

I forordet til boken heter det at de ulike skribentene stort sett bare har hatt oversikt over hvilke emner som skulle tas opp, og hvem som er forfattere

«Hver skribent står bare ansvarlig for sitt bidrag», heter det.