Du har endelig fått tilbudet om drømmejobben. Før du takker ja, oppfordrer professor ved Universitetet i Oslo, Geir Høgsnes, deg til å undersøke mulighetene for å justere opp begynnerlønnen din. Det er nemlig når arbeidsgiveren fremdeles ikke er sikker på om du aksepterer tilbudet eller ikke at du sitter på ditt beste forhandlerkort.

— I privat sektor er mulighetene for å forhandle om lønn fortsatt gode - også for nyutdannede, sier Høgsnes til Kaleidoskopet. Han har sin hovedkompetanse innen lønn og lønnsforhandlinger

Leder for organisasjonen Akademikerne, Christl Kvam, tipser folk om å sørge for å bli enige om en arbeidskontrakt som åpner for lønnsforhandlinger etter at du har vært ansatt et halvt års tid.

— Ikke selg deg for billig, men du må ikke overprise deg selv heller. Ha et realistisk syn på egen markedsverdi, sier Kvam.

Her er noen tips til deg som vil forhandle om lønnsnivået ditt:

n La arbeidsgiveren komme med et forslag som du tar stilling til. Du kan jo risikere å underby vedkommende.

n Let opp informasjon om gjennomsnittslønnen for din yrkesgruppe slik at du vet hvor landet ligger. Slike opplysninger finner du hos fagforeninger og profesjonsforeninger.

n Det er mye å hente i frynsegoder - hva med gratis trening, telefon eller avis?