— Kristin har vært forberedt på at dette kunne skje, sier han.

— Årsaken til at vi påkjærer kjennelsen er de prinsipielle sidene av saken. Den skal opp i lagmannsretten, og kan ende med frifinnelse, påpeker han.

Kjærvik har ingen formening om det vil være lettere for forsvarerne å nå fram i lagmannsretten, som skal behandle kjæremålet.

NTB