— Nei, det var jeg ikke klar over. Er det virkelig et hoveddepot i Solund? sier stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) når Bergens Tidende nevner dette for ham. Han er nå medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, og var i forrige periode medlem av energi- og miljøkomiteen.

Også Olav Akselsen (A) medgir at han ikke visste at det var noe hoveddepot der. Han var leder av næringskomiteen i forrige periode, og før den tid olje- og energiminister.

Den tredje som innrømmer at han ikke visste er Arne Sortevik (Frp).

Alle tre har vært og er blant de ivrigste for å gjenopprette hoveddepotet på Fedje.

— Da jeg for halvannet år siden stilte spørsmål til daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen om oljevernberedskapen, brukte heller ikke statsråden hoveddepotet i Solund som argument for å forsvare flyttingen til Florø, sier Akselsen.

Fagfolk forbauset

I de faglige miljøene som steller med oljevernberedskapen har man stilt seg undrende til den politiske «uvitenheten».

— Ja, jeg er noe forbauset over at Solund ser ut til å ha blitt glemt i den politiske debatten om depotene. Det er et fullverdig hoveddepot som er plassert på Hardbakke, med 1600 meter lenser, tre oljeopptakere og en bemanning på ti mann som er knyttet til depotet, sier seksjonssjef Johan Marius Ly i Kystverket,

Han nevner videre at det knapt er noe sted i landet som vil ha så mye utstyr til disposisjon som området rundt Mongstad og Sture dersom en større ulykke med oljeforurensning skulle inntreffe.

Fra Bergen til Ågotnes

— Summerer vi sammen det totale utstyret som er tilgjengelig, er det ca. 20.000 meter oljelenser og 40-45 oljeopptakere, opplyser Johan Marius Ly.

Han nevner at hoveddepotet som tidligere lå i Bergen sentrum ble flyttet til CCB-basen på Ågotnes for et par år siden. Dette hang sammen med at hoveddepotet på Fedje ble flyttet til Florø.

I tillegg har hvert av kystvaktfartøyene 200-300 meter oljelenser og oljeopptaker.

Men det forslår enda mer at oljeselskapene selv, gjennom NOFO, har fem private hoveddepot med over 4000 meter havgående lenser og flere kraftige oljeopptakere.

Holder fast på Fedje

Selv om både Halleraker, Akselsen og Sortevik nå vil ta hoveddepotet i Solund med i totalregnestykket, endrer de ikke oppfatning om at Fedje igjen må få hoveddepot.

— Jeg holder fast på mitt standpunkt, for vi skal huske på at tankskipene som skal inn til Mongstad kommer sørfra, og de skal sørover igjen, sier Øyvind Halleraker.

— Fedje skal ha hoveddepotet tilbake, men ikke på bekostning av Florø. Jeg er nøye med å ikke sette det ene opp mot det andre, svarer Olav Akselsen.

Arne Sortevik sier følgende:

— Uansett om det er ett eller to hoveddepot i Sogn og Fjordane, må Fedje få sitt. Det er også et dårlig svar å definere bort Fedje med den begrunnelse at vi har hoveddepot på Ågotnes og i Solund. Dette er et så farlig og utsatt farvann at de 25 mill. kronene det koster å gjenopprette depotet, nær sagt er for småtteri å regne, sier Frp-politikeren.

UKJENT: I de faglige miljøene som steller med oljevernberedskap stiller man seg undrende til at politikerne ikke kjenner til hoveddepotet i Solund.Bildet er fra opprenskingsarbeidet etter Rocknes-forliset i Hjeltefjorden.
JAN M. LILLEBØ