Klimaforhandlere og eksperter fra hele verden samles i Bergen til såkalt høynivåkonferanse om karbonfangst— og lagring 27. og 28. mai i år. Det er den norske regjeringen som har tatt initiativet til møtet. Statsminister Jens Stoltenberg står i spissen for den norske deltagelsen.

Overfor BT gjør Stoltenberg det klart at konferansen blir et viktig skritt på veien mot det avgjørende klimatoppmøtet i København senere på høsten.

  • Jeg håper at vi under møtet i Bergen kan bli enig om hvordan karbonfangst- og lagring kan bli endel av København-avtalen. Vi ønsker å få større kraft i dette arbeidet, sier Jens Stoltenberg.

København-avtalen skal etterfølge Kyoto-protokollen, og vil bestemme hvor store utslippskutt Norge og andre land må forplikte seg til.

Trangt på månen

  • Fangst og lagring av CO2 er helt avgjørende hvis vi skal klare å få redusert de globale utslippene av klimagasser. Mongstad-prosjektet og Vestlandet spiller her en nøkkelrolle, sier statsministeren.

CO2-håndteringsplanene på Mongstad, bedre kjent som Stoltenbergs og regjeringens eget månelandingsprosjekt, er bare et av mange lignende anlegg som nå planlegges internasjonalt. EU skal bygge 10-12 demonstrasjonsanlegg med samlet prislapp på 80 milliarder kroner. Det begynner altså å bli trangt på månen.

— Viktige målsettinger for Bergens-konferansen blir å få frem teknologisk dokumentasjon og status for utviklingen i andre land. Vi ønsker også å skape størst mulig oppmerksomhet om karbonfangst- og lagring som løsning på klimautfordringene, sier statsministeren.

Et annet viktig tema blir finansieringsmekanismer for å få teknologien på plass.

Vil knekke koden

Stoltenberg sier toppmøtet er lokalisert til Bergen og Vestlandet fordi Mongstad-planene er «et av verdens mest avanserte teknologiutviklings-prosjekter».

  • Mongstad blir veldig viktig for å knekke CO2-håndterings-koden, sier Stoltenberg.

Norge jobber for å få karbonfangst- og lagring, kalt CCS på fagspråket, med som utslippsreduserende tiltak i avtalen som skal fremforhandles i København.

  • Mange land er fortsatt skeptiske til dette, sier statsministeren.

Også fra eksperthold advares det mot metoden som går ut på å lagre CO2 i geologiske formasjoner under havbunnen. Det vises til risikoen for at den lagrede klimagassen kan lekke ut i vannmassene og bli et stort problem i det marine miljø.

Stoltenberg håper møtet i Bergen vil overbevise skeptikerne.

  • Vi har drevet med fangst og lagring av CO2 på Sleipnerfeltet i flere år nå uten problemer, sier han.

Mongstad-tvilen

Det er kommet signaler fra StatoilHydro om at hele månelandingsprosjektet kan bli utsatt i flere år på grunn av høye kostnader og sviktende lønnsomhet. Regjeringen har i avtalen med StatoilHydro forutsatt oppstart av fullskala rensing fra 2014.

  • Vi jobber fortsatt med det som utgangspunkt. Men det er krevende og kostbar teknologi vi her snakker om. Det viktigste nå er å få på plass testsenteret på Mongstad, sier Stoltenberg.

Testsenteret er første trinn i CO2-fangstprosjektet på Mongstad. Etter planen skal det stå ferdig i 2010. Stoltenberg opplyser at regjeringens investeringsbeslutning er «nært forestående», og at de legger saken frem for Stortinget i løpet av vinteren.

SILJE KATRINE ROBINSON