Toppledere er nesten unisont enige om at kommunen ikke er en arbeidsplass å hige etter, viser en undersøkelse fra nyhetsbrevet Mandag Morgen. Bare 6 prosent av de spurte topplederne mener at kommunen er en svært attraktiv arbeidsplass. Til sammenligning sier 53 prosent det samme om en topplederposisjon i privat sektor.

I en parallell undersøkelse blant 1.608 tilfeldig valgte arbeidstakere er tendensen den samme. Kun 8 prosent mener at kommunen er en svært attraktiv arbeidsplass, mot 43 prosent for en privat bedrift.

Kommuneansatte er også mindre fornøyde med sine ledere enn ansatte i staten, næringslivet og frivillige organisasjoner. Det er særlig kommunenes mangel på effektivitet og resultatorientering som oppleves problematisk, men det lave lønnsnivå spiller også inn.

KS, som er kommunesektorens interesseorganisasjon, tar resultatene inn over seg.

– Kommunesektoren har en omdømmekrise, og selv om lederne som har svart tar feil, er det en utfordring kommunene må ta tak i, sier administrerende direktør Olav Ulleren i KS til Nationen.

Han er overbevist om at inntrykket av kommunesektoren er galt.

– Det stables opp med Stutum-aktige myter om kommunesektoren. Dette er myter som er basert på fordommer og feilaktige analyser. Men saken blir ikke mindre alvorlig av den grunn, sier Ulleren.