Årsaken til dette er blant annet at vi i Norge har større gjennomsnittlig boligareal, flere eneboliger og større verdier i boligene enn i de andre nordiske landene, heter det i en rapport utarbeidet av SINTEF.

Rapporten er laget på oppdrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens byggetekniske etat.

Brannskadeerstatning etter boligbranner i Norge har økt fra 500 kroner per innbygger i 1994, til 800 kroner i 2003 viser rapporten.