Heller ikke resten av Stortinget ville stramme inn loven. Alle partiene, minus Kristelig Folkeparti og Kjersti Toppe, sto samlet: Surrogati skal forbli ulovlig. Men ingen som får det gjort, eller bidrar med egg og sæd, skal straffes.

— Blir enklere

— Når det ikke skal straffes, blir det enklere å benytte seg av surrogati, både i Norge og utenlands, mener Toppe. Den frittalende Sp-representanten fra Hordaland sier hun er sterkt imot de de unntakene for straff som nå bygges inn i loven; privatpersoner, donorer og forskningsdeltakere.

— Når loven nå eksplisitt slår fast at det ikke vil få noen konsekvenser for privatpersoner om de planlegger og reiser til India for å kjøpe seg et surrogatbarn, så er det min overbevisning at vi nå legitimerer slike handlinger.

Sa Kjersti Toppe fra Stortingets talerstol, og så rett på helseminister Jonas Gahr Støre som satt på sin plass i salen. Det er han som har foreslått at det ikke skal være straffbart, bare ulovlig, å benytte surrogati.

Lex Mæland

Selv om ingen i Stortinget nevnte hans navn, så er det Øystein Mæland som har utløst både debatten og lovendringen. Da han var politidirektør fikk han to surrogatbarn fra USA. Så gikk han av, og nå er han tilsatt som ass helsedirektør.

Både i Stortinget og ellers er statsminister Jens Stolteberg spurt om sitt syn på surrogati, men han har meldt seg inhabil på grunn av sitt nære vennskepelige forhold til Øystein Mæland.

Løsningen kom i Stortinget: Både Mæland og andre som benytter surrogati i utlandet kan fortsette med det. Det var alle enige om, bortsett fra Kjesrti Toppe og KrF.